تبلیغات
انفاس سحرخیزان
خانه | آرشیو | پست الکترونیک
به نام خدا

نیایش

 

¯

جمعه ۱۵ تیر ۱۳۸۶

 

 

 

 

 

دعا‎ ‎،‎ ‎یعنی‎ ‎نور

 

 

 از‎ ‎آنجا‎ ‎كه‎ ‎حضور‎ ‎فیزیكی‎ ‎انسان‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎جهان‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎سطح‎ ‎نوسانات‎ ‎و‎ ‎ارتعاشات‎ ‎انرژیك‎ ‎اوست،‎ ‎برای‎ ‎تداوم‎ ‎حیات‎ ‎میبایست‎ ‎ارتعاشات‎ ‎روح‎ ‎او‎ ‎كه‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎ذهن‎ ‎و‎ ‎مغز‎ ‎جاری‎ ‎میشوند،‎ ‎با‎ ‎ارتعاشات‎ ‎جهان‎ ‎مادی‎ ‎همفركانس‎ ‎بوده‎ ‎تا‎ ‎تداوم‎ ‎حضور‎ ‎جسمانی‎ ‎او‎ ‎میسر‎ ‎گردد. 

(دعا‎ ‎نور‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎نور‎ ‎حالتی‎ ‎یكتا‎ ‎و‎ ‎یگانه‎ ‎دارد. هر‎ ‎گاه‎ ‎بتوانی‎ ‎كلام‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎طریقی‎ ‎یكتا‎ ‎نورانی‎ ‎كنی،‎ ‎كلام‎ ‎تو‎ ‎دعا‎ ‎میشود‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎نمیشود‎ ‎مگر‎ ‎آن‎ ‎كه‎ ‎كلام‎ ‎از‎ ‎سرچشمه‎ ‎نور‎ ‎كه‎ ‎ذات‎ ‎الهی‎ ‎است‎ ‎مدد‎ ‎یابد) 

از‎ ‎دیدگاه‎ ‎باطنی،‎ ‎دعای‎ ‎حقیقی‎ ‎با‎ ‎اصل (دعا،‎ ‎نور‎ ‎است) برابری‎ ‎می‎‎كند. در‎ ‎قرآنكریم‎ ‎نیز‎ ‎آمده‎ ‎است: (خداوند‎ ‎نور‎ ‎آسمان‎‎ها‎ ‎و‎ ‎زمین‎ ‎است.) از‎ ‎آنجا‎ ‎كه‎ ‎نور‎ ‎حالتی‎ ‎یكتا‎ ‎و‎ ‎یگانه‎ ‎دارد،‎ ‎هرگاه‎ ‎بخواهیم‎ ‎كلام‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎دعا‎ ‎تبدیل‎ ‎كنیم،‎ ‎میبایست‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎ارتعاشی،‎ ‎سرعتی‎ ‎و‎ ‎سطح‎ ‎فركانس،‎ ‎به‎ ‎نور‎ ‎نزدیك‎ ‎نماییم‎ ‎كه‎ ‎درآن‎ ‎صورت‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎معرض‎ ‎بارشهای‎ ‎نور‎ ‎الهی‎ ‎واقع‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎موفق‎ ‎به‎ ‎تجربه‎ ‎حضور‎ ‎زنده‎ ‎خداوند‎ ‎خواهیم‎ ‎شد. 

از‎ ‎آنجا‎ ‎كه‎ ‎حضور‎ ‎فیزیكی‎ ‎انسان‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎جهان‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎سطح‎ ‎نوسانات‎ ‎و‎ ‎ارتعاشات‎ ‎انرژیك‎ ‎اوست،‎ ‎برای‎ ‎تداوم‎ ‎حیات‎ ‎می‎‎بایست‎ ‎ارتعاشات‎ ‎روح‎ ‎او‎ ‎كه‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎ذهن‎ ‎و‎ ‎مغز‎ ‎جاری‎ ‎می‎‎شوند،‎ ‎با‎ ‎ارتعاشات‎ ‎جهان‎ ‎مادی‎ ‎هم‎‎فركانس‎ ‎بوده‎ ‎تا‎ ‎تداوم‎ ‎حضور‎ ‎جسمانی‎ ‎او‎ ‎میسر‎ ‎گردد. از‎ ‎طرفی‎ ‎با‎ ‎كاهش‎ ‎ارتعاشات‎ ‎لطیف‎ ‎الكترومغناطیسی‎ ‎روح‎ ‎و‎ ‎تنزل‎ ‎به‎ ‎سطوح‎ ‎غلیظتر‎ ‎از‎ ‎میزان‎ ‎انرژی‎ ‎باطنی‎ ‎و‎ ‎هماهنگی‎ ‎ذهن‎ ‎انسان‎ ‎با‎ ‎ذهن‎ ‎كیهانی‎ ‎كاسته‎ ‎شده،‎ ‎حساسیت‎ ‎گیرندههای‎ ‎فراحسی‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎تقلیل‎ ‎یافته‎ ‎و‎ ‎بعضا‎ ‎امكان‎ ‎برقراری‎ ‎ارتباط‎ ‎با‎ ‎خداوند‎ ‎در‎ ‎او‎ ‎تضعیف‎ ‎می‎‎شود. در‎ ‎نتیجه‎ ‎امكان‎ ‎دعا‎ ‎و‎ ‎فرستادن‎ ‎خواسته‎ ‎به‎ ‎نواحی‎ ‎روح‎ ‎خلاقه‎ ‎و‎ ‎تحققادامه مطلب

|+| نوشته شده توسط امیر لاهوتی
در پنجشنبه 15 شهریور 1386 و ساعت 08:09 ق.ظ | 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar
*
*
*
*