تبلیغات
انفاس سحرخیزان
خانه | آرشیو | پست الکترونیک

سفارش امام علی (ع)به فرزندش امام حسن دریکی ازخطبه ها

بدان آنکه گنجینه های ملکوت دردست اوست .به تواجازه داده که دعاکنی.وبذیرفته است که دعایت راقبول کندوبه تودستورداده که ازاوبخواهی.واوالبته عطاخواهدکرد وخواست توراردنخواهدکردواورحیم وکریم می باشد.میان خودوتومانعی راکه باعث حجاب توازاوباشدایجادنکرده است.وکسی رابین تووخودش واسته قرارنداده که واسطه شفاعت تو.اوباشدسبس کلیدهای گنجینه های خود رادراختیارتوقرارداده است که هروقت خواستی ازآنهابهره مند شوی.بس هروقت بخواهی آن رابگشایی.به وسیله ی دعاست که آن گنجینه های گشوده می شود.
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر لاهوتی
در شنبه 3 شهریور 1386 و ساعت 10:08 ق.ظ | 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar
*
*
*
*